LES WEBQUEST: UN RECURS PER DESENVOLUPAR EL TREBALL A DISTÀNCIA

Què són les Webquest?

Segons Winkipédia: “ona WebQuest és una activitat reflexiva estructurada, que planteja una tasca atractiva utilitzant recursos disponibles a la xarxa, seleccionats amb anticipació pel professorat, amb el propòsit de contribuir a l’administració del temps que els estudiants dediquen al desenvolupament d’aquesta. Aquesta activitat afavoreix l’activació dels coneixements previs dels alumnes, la interacció d’aquests amb els continguts a aprendre, amb el seu professor i amb els seus companys de classe; és a dir, estimula l’aprenentatge en col·laboració i motiva a l’alumne a fer alguna cosa amb la informació que recupera d’internet.

L’estructura bàsica de la WebQuest inclou cinc apartats: introducció, tasca, procés (en aquest apartat s’inclouen els recursos, és a dir, la llista de llocs web que l’alumne haurà de consultar per poder realitzar les activitats, i l’andamiaje, el qual brinda a l’estudiant una estructura de treball que li serveixi de guia durant el desenvolupament de les activitats), avaluació i conclusió.”

Com les podem aprofitar per a aquests dies de confinament?

La idea que us proposo és utilitzar l’estructura de la WebQuest per a organitzar, seqüenciar i avaluar les tasques que encomaneu als vostres alumnes durant aquests dies de confinament.

Per dissenyar qualsevol eina d’educació a distància hem de fer una anàlisi di les necessitats i de les  característiques específiques del grup d’estudiants al que va dirigit: edat, nivell educatiu previ, estatus social, disponibilitat de temps per a l’estudi, etc. Tots aquests elements els hem de tenir en compte  per dissenyar qualsevol model d’educació a distància.

Les WebQuest que us mostro a continuació estan pensades per al meu grup d’alumnes i estan realitzades amb Google Sites. Els formularis que trobareu dins de la WebQuest em serviran per realitzar la recollida de dades relacionades amb la tasca encomanada que podran ser: d’opinió personal, de coneixements adquirits, d’autoavaluació, etc. Com podreu veure no estan totes les tasques penjades, ja que la idea és anar penjant les tasques poc a poc.

És important ressaltar que NO ELS PODEU COMPARTIR AMB ELS VOSTRES ALUMNES perquè el resultat dels formularis m’arribaria a mi i no a vosaltres.

 

WebQuest Coneixem les famílies d’instruments musicals

WebQest Hip-Hop, Rap i Beatbox

 

 

 

 

Deixa un comentari