COMPLETEM COMPASSOS

Objectiu principal: Utilitzar les figures rítmiques treballades per completar els compassos o crear-ne de nous, tenint en compte la unitat de temps de cada compàs.

Aquest material permet que l’alumne pugui completar o crear diferents compassos amb figures rítmiques. Després de l’activitat creativa es pot fer un treball per parelles de dictat rítmic.

En aquest racó els alumnes hauran de completar o crear tires rítmiques amb les figures desitjades per percudir posteriorment i fer un dictat rítmic al company.

El material que utilitzaran serà atractiu i vistos per engrescar a l’alumnat.

Pinces d’estendre on a la punta de les (on pressiona la pinça) estaran dibuixades les figures i/o silencis.

Pals de gelat on estaran les tires rítmiques amb compassos de 2/4,¾ i 4/4 incomplets que hauran de omplir els alumnes (Nivell 1)  i unes altres tires on només hi haurà el compàs i les línies divisòries. (Nivell 2)

Els alumnes completen els compassos amb les pinces.

Finalment els alumnes fan un dictat rítmic per parelles

 

PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT

COMPLETEM COMPASSOS

 

Deixa un comentari