AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Per complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació social: Núria Mauricio Ferré
Domicili social: Partida Mitjanes 3-6, 43747 Benissanet (Tarragona)
NIF: 47855948D
Telèfon: +34 658 62 92 37
E-Mail: musica.viva.kids@gmail.com
web: www.musica-viva.cat

1.- OBJECTE
Nuria Mauricio Ferré (d’ara endavant, el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, pel qual es regula l’ús del lloc web www.musica-viva.cat, amb el qual pretenem complir amb les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.

A través del Lloc Web, el prestador facilita als usuaris accedir i utilitzar diferents serveis i continguts disponibles a través de la web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que pugui aplicar.

Com a usuaris, han de llegir atentament el seu Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al lloc web, ja que podrà patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació de prea preas advertint o informant als usuaris d’aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

2.1. CARÀCTER LLIURE D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.
La prestació dels serveis per part del prestador és gratuïta per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats pel prestador a través del Lloc Web estan subjectes al pagament d’un determinat preu a les condicions generals de contractació.

2.2. REGISTRE D’USUARIS.
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no requereix la subscripció prèvia o registre d’Usuaris. No obstant això, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del registre d’Usuari corresponent. Aquesta inscripció es farà en el formulari indicat expressament en l’apartat del propi servei.

2.3. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.
Tota la informació facilitada per l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador permanentment actualitzada perquè respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats al prestador o a tercers.

2.4. MENORS D’EDAT
Per a la utilització dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals, que són els últims encarregats de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat de determinar els continguts específics als quals accedeixen els menors descansa amb ells, per la qual cosa si accedeixen a continguts inadequats a Internet, mecanismes, en particular programari, filtres i bloqueatges, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, s’ haurà d’establir en els seus ordinadors, són d’especial ús per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB.
L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei i el seu Avís Legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, in impossibilitar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal d’equips informàtics o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i mitjançant indicació però no exhaustiva, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

contràriament, menysprear o violar els drets fonamentals i les llibertats públiques constitucionalment reconeguts, en els tractats internacionals i altres normes existents;
induir, incitar o promoure delictes, denigrants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, la moral i l’ordre públic;
induir, incitar o promoure accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, la creença, l’edat o la condició;
contràriament al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;
de qualsevol manera perjudica la credibilitat del prestador o de tercers; I
constitueix publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador declina qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, el bon funcionament es pot garantir els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que les causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que fan impossible l’accés al lloc web.

El prestador no concedeix cap garantia i no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar-se de la invasibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels seus serveis i continguts; virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o la manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i ademanes a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ús il·lícit o indegut d’aquest lloc web.

4.- COOKIES
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren essencials per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són temporals o permanents, amb l’única finalitat de fer més eficient la navegació.

En cap cas s’utilitzaran cookies per recopilar informació personal.

Per a mes informació, visiteu la nostra política de galetes.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web pot ser redirigit al contingut de llocs web de tercers. Atès que des del lloc web no sempre podem controlar els continguts introduïts per tercers, el prestador no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir el dret nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-adreça a aquests llocs web, informant a les autoritats competents dels continguts en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enu apartat d’exemple però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del prestador. No obstant això, en compliment dels articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es troba a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la llei nacional, internacional, de tercers o de la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que pot haver-hi algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el ple compliment de les obligacions establertes, així com l’aplicació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

7.- XARXES SOCIALS
L’informem que el proveïdor pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en elles [fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials (i / o realitzant qualsevol acció d’enllaç o connexió a través d’elles)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i reglaments d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i prèviament acceptades per l’usuari. El prestador tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-li de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que la normativa de les Xarxes Socials permeti, però no serà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·legals segons el dret nacional, comunitari o internacional o que participin en activitats presumptament il·lícites o contravinen els principis de la bona fe.
Que vulnerin els drets fonamentals de les persones, no siguin cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut que el prestador consideri inadequat.
I en general contravenen els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, el prestador es reserva el dret de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, qualsevol contingut que es consideri inadequat.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent però no limitat a la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau, té la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual estiguessin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l’autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics fora del prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui produir-se respecte a aquests. En qualsevol cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia per part seva.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o qualsevol responsabilitat del prestador per a ells, ni l’aprovació, patrocini o recomanació per part dels mateixos.

Per fer qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic anterior.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que es duen a terme en aquest lloc web, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús pels Jutjats i Tribunals de Barcelona.